PZB-logo.jpg

KONGRES SPRAWOZDAWCZY POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

W dniu 23.06.2018r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 6A odbył się Kongres Sprawozdawczy Polskiego Związku Bokserskiego za rok 2017, w którym uczestniczyło 53 (na 55) Delegatów ze wszystkich Okręgowych Związków Bokserskich działających w Polsce.

Podczas Kongresu przedstawione zostały zebranym Sprawozdania merytoryczne i finansowe Związku za 2017r., które – po uprzedniej dyskusji – zostały przez Delegatów przyjęte.

Ponadto Delegaci uchwalili zmiany w Statucie PZB oraz Regulamin Dyscyplinarny.

W trakcie obrad sobotniego Kongresu – wypełniając ministerialne zalecenia – przeprowadzone zostały także wybory uzupełniające do Zarządu PZB. W ich trakcie status członków Zarządu PZB w bieżącej kadencji uzyskali: Grzegorz Nowaczek (OZB Kielce), Andrzej Filipek (OZB Katowice) oraz Zbigniew Maleszewski (OZB Białystok).

Następnie przeprowadzone zostały także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Związku, w wyniku których do Komisji tej weszli: Adam Pawełek (OZB Katowice) oraz Paweł Rafałowski (OZB Białystok).

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.